.. Barnperspektivet - BRIS för vuxna - Aktuellt
077 - 150 50 50

Nyheter

 • Uppdrag att genomföra vissa insatser kring barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård

  Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra vissa insatser för att öka kunskapen om barn i psykiatrisk tvångsvård samt att förbättra deras tillgång till information. Läs mer
 • Ny rapport från BO: Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa

  Bryt tystnaden ( 2014 ) - Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. BO har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd. Läs mer
 • Asylsökande barn som får vänta längst blir fler

  Ensamkommande barn och ungdomar får vänta mer än dubbelt så länge som genomsnittstiden på svar om de får stanna i Sverige. Det behöver göras mer för att korta väntetiden, säger migrationsminister Tobias Billström till P3 Nyheter. Läs mer
 • Hat på nätet drabbar många unga

  Över hälften av de unga har blivit kränkta på nätet. Det visar en ny rapport som forskare vid Lunds universitet gjort på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Rapporten Nätkränkningar presenteras idag vid konferensen No Hate Speech Movement, där startskottet nu går för en kampanj mot hatet på nätet. Läs mer
 • Friends nätrapport 2014

  I rapporten har Friends undersökt erfarenheten av kränkningar via mobil, dator och surfplatta bland barn och unga i åldern 10 till 16 år i Sverige. Resultaten i rapporten visar att var tredje ung har blivit kränkt minst någon gång under det senaste året och Facebook är den plats där flest har blivit kränkta. Läs mer
 • Satsning på nyanlända elevers skolgång

  Den första tiden i svensk skola är extra viktig för att nyanlända elever ska klara undervisningen. SKL startar nu ett nätverk där erfarna kommuner stöder andra kommuner till ett bra mottagande. Tolv kommuner med stor erfarenhet av att ta emot nyanlända elever kommer att erbjuda sina erfarenheter för att förbättra andra kommuners mottagande.  Detta är starten på en satsning på ett förbättrat mottagande av nyanlända elever som SKL och Skolverket gör tillsammans. Läs mer
 • Våld mot barn upptäcks inte

  Samhället måste ha ett helhetsperspektiv och agera långsiktigt mot att barn utsätts för våld. Flera svårig­heter ­skulle lösas ­genom en bättre koordinering av myndigheters insat­ser, skriver Carin Götblad, nationell samordnare. Läs mer
 • Unga vuxna vanligaste källan till alkohol för minderåriga

  Oavsett vilken typ av alkohol - folköl, alkohol från Systembolaget eller smugglad alkohol - så är pojkvän/flickvän, kompis eller kompis syskon den vanligaste källan till alkohol för elever i årskurs 9, det framgår av CANs undersökning av skolelevers drogvanor 2013. Nu drar CAN tillsammans med länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län igång en gemensam kommunikationsinsats. Läs mer
 • Ofta pojkar i anmälningar av brister i särskilt stöd

  Anmälningar till Skolinspektionen om brister i skolors särskilda stöd fortsätter att öka. I två av tre av anmälningar är den drabbade eleven en pojke. Även i Skolinspektionens ordinarie tillsyn av Sveriges skolor är brister i särskilt stöd en av de vanligaste bristerna. – Skolan ska stödja alla elever. Därför är det oroande att vi får så många anmälningar om brister i särskilt stöd. Vi vet att skolans stöd till en enskild elev kan vara helt avgörande för hur det ska gå senare i livet. En fullständig skolgång som ger möjlighet till att komma vidare i utbildningssystemet eller att få ett arbete ger ett starkt skydd mot utanförskap och ohälsa, oavsett elevens bakgrund, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör, Skolinspektionen. Läs mer
 • Kritik mot kränkande behandling ökar mest

  Under 2013 fattade Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) beslut om kritik i sammanlagt 1 165 ärenden. Mest ökar kritikbesluten om kränkande behandling. Under år 2013 har Skolinspektionen och Barn- och elevombudet fått in totalt cirka 3 500 anmälningar, varav 1 175 gäller kränkande behandling. I 1 165 fall ledde anmälan till kritik. Av dessa handlade 557 om kränkande behandling. Jämfört med 2012 har antalet kritikbeslut rörande anmälningar om kränkande behandling ökat mer än andra kritikbeslut, från 457 till 557. Läs mer

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se