.. Barnperspektivet - BRIS för vuxna - Aktuellt
077 - 150 50 50

Nyheter

 • Självmorden ökar igen

  Antalet självmord ökar för andra året i rad i Sverige. Det visar Socialstyrelsens statistik för 2013 som Sveriges Television tagit del av. Mest ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig i Sverige. Läs mer
 • Ny webbplats om barns rättigheter vid brott

  Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Därför fick Brottsoffermyndigheten i mars 2013 ett uppdrag att i samarbete med Barnombudsmannen ta fram information till barn och unga som har utsatts för brott. Nu har Brottsoffermyndigheten lanserat en webbplats med information anpassad för olika åldersgrupper, från 4-17 år. Läs mer Till sajten Jagvillveta.se
 • Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. En lägsta utbildningsnivå införs motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen. Samtidigt träder nya föreskrifter från Socialstyrelsen i kraft. Läs mer
 • Få misshandelsbrott mot små barn klaras upp

  Ny rapport från Bris och Stiftelsen Tryggare Sverige. Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn mellan 0-6 år klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Detta framgår av Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges nya rapport som släpps i dag. - Varje felaktigt nedlagt fall om våld mot barn är ett allvarligt svek mot några av samhällets mest utsatta och ett brott mot barnkonventionen, säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström. Under de senaste 20 åren har anmälningar om misshandel mot barn mellan 0 och 6 år ökat stadigt i Sverige. År 2009 gjordes 2 195 anmälningar till polisen, medan det år 2013 gjordes sammanlagt 3 261, en ökning på hela 49 procent. Läs mer
 • Utred självmord bland barn och unga

  Att ett barn tar sitt liv är en katastrof för den närmaste omgivningen. Och i alltför många fall står samhället handfallet efteråt. Ofta utreds inte händelsen och möjligheten att lära sig av det inträffade går förlorad. Med rätt stöd och hjälp kan självmord förhindras. Läs mer
 • Stärkt skydd för utsatta barn

  Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevittnat våld av en närstående. Från och med den 1 oktober i år träder föreskrifter i kraft som innebär att socialnämnden utan dröjsmål måste starta en utredning. – Med de nya förskrifterna ska det inte råda någon tvekan om att en utredning ska inledas, så att man kan bedöma vilken hjälp barnet behöver, säger Marit Birk, jurist vid Socialstyrelsen. Läs mer
 • Bris: Ta strid för #barnrätt i valrörelsen

  Rusta upp primärvårdens insatser mot psykisk ohälsa, ge mer resurser till elevhälsan och stärk skyddet för de allra mest utsatta barnen. Det är tre av huvudpunkterna i Bris politiska krav till riksdagsvalet 2014. Varje dag, året om, hör barn och unga av sig till Bris för att få prata med någon av Bris kuratorer. Varje berättelse är unik, men en sak förenar de allra flesta – känslan av att vara ensam och utsatt. Många upplever också att de inte blir tagna på allvar av vuxenvärlden, att de inte blir lyssnade på. Bris har som barnrättsorganisation ett ansvar att föra dessa berättelser vidare. Bris valkrav 2014 är ett sätt för Bris att göra politik av barn och ungas berättelser. Valkraven utgår från tre fokusområden: psykisk ohälsa, skolan och våld mot barn. Läs mer
 • Bättre skolchans för placerade barn

  Arbetssättet Skolfam ökar möjligheterna för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan. En webbutbildning gör det enkelt för alla kommuner att komma igång och göra rätt från början. Läs mer
 • Stora problem med våld och stress i skolan

  Hot och våld, hög stress och alldeles för stor arbetsbelastning. I en pågående granskning av den svenska skolan har Arbetsmiljöverket upptäckt stora problem för både elever och lärare. – Trots att många skolor vill förbättra arbetsmiljön ser vi att det ofta saknas resurser och rutiner för hur man ska hantera till exempel stress och våld, säger Karin Bennbom, projektledare på Arbetsmiljöverket som leder granskningen. Läs mer
 • Mer stöd för att kvalitetssäkra socialtjänsten

  Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts nu genom två aktuella fall där barn avlidit. SKL har tagit fram en modell för att bättre kunna analysera riskerna. Men mer behöver göras. Bland annat vill SKL att utbildningen för socionomer utvecklas. Läs mer

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se