.. Barnperspektivet - BRIS för vuxna - Aktuellt
077 - 150 50 50

Nyheter

 • Barnkonventionen 25 år: Barn måste ha klagorätt när deras rättigheter kränks

  Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen. Detta år fyller FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, 25 år. Det är en milstolpe i arbetet för att lyfta barns livsvillkor som påminner om att barn, precis som alla andra människor, har mänskliga rättigheter. Mycket har skett på ett kvartssekel och ofta har de nordiska länderna tagit täten i förändringsarbetet. Barnombuden i de nordiska länderna vill uppmärksamma regeringarna i de nordiska länderna på att stora och viktiga utmaningar kvarstår. Läs mer
 • Ett steg närmare en nationell handlingsplan

  Akademikerförbundet SSR har krävt krafttag för bättre villkor i den sociala barn- och ungdomsvården. Vårt krav på en Nationell handlingsplan får nu gehör från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer
 • Så ska polisen öka barnens rättigheter

  Polisen ska bli bättre på att se hur barn och unga påverkas av deras beslut och åtgärder. Rikspolisstyrelsen arbetar just nu fram ett stöd för genomförande av barnkonsekvensanalyser. Syftet är att säkerställa barnets perspektiv i polisens arbete. Läs mer
 • Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta barn

  Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen.Varje år dör ett tiotal barn till följd av våld i hemmet i våra länder. Ännu fler barn får livslånga funktionsnedsättningar. Tusentals barn utsätts för grov upprepad misshandel. Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden. Läs mer
 • Skolor för elever i behov av särskilt stöd ökar

  Antalet fristående skolor som enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd ökar. I Skolverkets kartläggning uppger hälften av skolorna att de bildades år 2006 eller senare. Drygt hälften av skolorna ligger i Stockholmsregionen. Möjligheten att gå i en av dessa skolor varierar därmed i praktiken stort beroende på var i landet du bor. Läs mer
 • Världens första instrument för barns och ungas brukarupplevelse

  I höst lanseras väntrumsenkäten chASE* i Sverige, ett unikt instrument som uppmärksammar barns och ungas upplevelse av professionellt stöd. Det är viktigt att uppmärksamma barns och ungas upplevelse av professionellt stöd eftersom det ofta kan hänga ihop med insatsernas effekt. Ändå har det hittills saknats ett instrument som fångar insatser kring psykisk hälsa utifrån vad barn och unga själva värdesätter; en tjänst som upplevs som välfungerande är en grundläggande förutsättning för kvalitet. Läs mer
 • Självmorden ökar igen

  Antalet självmord ökar för andra året i rad i Sverige. Det visar Socialstyrelsens statistik för 2013 som Sveriges Television tagit del av. Mest ökar självmorden bland unga mellan 15 och 24 år. Inte sedan 1989 har så många unga tagit livet av sig i Sverige. Läs mer
 • Ny webbplats om barns rättigheter vid brott

  Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp. Därför fick Brottsoffermyndigheten i mars 2013 ett uppdrag att i samarbete med Barnombudsmannen ta fram information till barn och unga som har utsatts för brott. Nu har Brottsoffermyndigheten lanserat en webbplats med information anpassad för olika åldersgrupper, från 4-17 år. Läs mer Till sajten Jagvillveta.se
 • Nya regler för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Den 1 juli träder nya lagbestämmelser i kraft om behörighet för att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. En lägsta utbildningsnivå införs motsvarande socionomexamen eller annan relevant examen. Samtidigt träder nya föreskrifter från Socialstyrelsen i kraft. Läs mer
 • Få misshandelsbrott mot små barn klaras upp

  Ny rapport från Bris och Stiftelsen Tryggare Sverige. Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn mellan 0-6 år klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Detta framgår av Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges nya rapport som släpps i dag. - Varje felaktigt nedlagt fall om våld mot barn är ett allvarligt svek mot några av samhällets mest utsatta och ett brott mot barnkonventionen, säger Bris generalsekreterare Kattis Ahlström. Under de senaste 20 åren har anmälningar om misshandel mot barn mellan 0 och 6 år ökat stadigt i Sverige. År 2009 gjordes 2 195 anmälningar till polisen, medan det år 2013 gjordes sammanlagt 3 261, en ökning på hela 49 procent. Läs mer

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se