077 - 150 50 50

Barnen får inte komma till tals i vårdnadstvister

Hur mycket kommer barnen till tals i utredningstexter där föräldrar tvistar om vårdnad, boende och umgänge? Nästan ingenting alls, konstaterar forskaren Jeanette Sundhall i en ny avhandling. Hon efterlyser ett åldersperspektiv även i genusdebatten. I sin avhandling Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter har Jeanette Sundhall undersökt hur utredare vid socialtjänstens familjerättsenhet formulerar sig i sina texter i ärenden som ligger till grund för tingsrättens beslut. Texterna rör vårdnadstvistutredningar där det finns uppgifter om att pappan använt våld mot mamman och/eller barnen.
– Jag var intresserad av barnens delaktighet i utredningarna med tanke på att texterna i högsta grad handlar om deras framtid, var de ska bo, vem som ska ha vårdnaden och så vidare, säger Jeanette Sundhall, doktorand i genusvetenskap vid Göteborgs universitet. I arbetet med studien har hon gått igenom 28 stycken utredningstexter från tre olika familjerättskontor i Sverige. Hon har tittat på vilka implikationer utredningstexten har för barns rätt till delaktighet, skydd och omsorg.

Läs mer

Tillbaka

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se