077 - 150 50 50

BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 tema psykisk ohälsa – Föräldrar saknar stöd när livet krisar

Under år 2011 hade BRIS Vuxentelefon – om barn 2 600 stödjande samtal med vuxna med frågor om barn. Det vanligaste kontaktområdet var myndighetskontakter, och det är också det område som ökade mest under år 2011. Under året berörde 990 samtal i BRIS Vuxentelefon – om barn Myndighetskontakter, vilket utgör 38,1 procent av alla samtal under året. När vuxna kontaktar BRIS om Myndighetskontakter handlar det ofta om att de vuxna har sökt stöd hos olika myndigheter och instanser för att få hjälp för sitt barn, eller hela familjen, men inte lyckats.

Det näst vanligaste samtalsområdet under år 2011 var Skilda föräldrar. 980 av samtalen berörde skilsmässor, vilket utgör 37,7 procent av alla samtal under förra året.

Vid djupläsning av samtalsbeskrivningar inom de olika områdena framkommer det att vid en tillfällig kris, som en skilsmässa, upplever många föräldrar att både de, och barnen behöver stöd av samhället, men lyckas inte.

Läs mer

Tillbaka

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se