077 - 150 50 50

EU-finansierat projekt ska minska avhoppen från gymnasiet EU-finansierat projekt ska minska avhoppen från gymnasiet

Nya metoder ska få ungdomar som funderar på att avbryta sina studier eller som redan har hoppat av gymnasiet, att vända tillbaka till skolan. SKL samordnar projektet ”Plug In” i samverkan med ett sextiotal kommuner i fem regioner i landet.

Tusentals elever hoppar av gymnasiet varje år. Många av dem byter gymnasieprogram eller läser senare in sin gymnasiekompetens på komvux. Men en stor grupp slutför aldrig gymnasieskolan med fullständiga betyg. I denna grupp finns allt för många som får problem med att få arbete eller att fortsätta med studier senare i livet. Situationen ser likadan ut i hela Europa.

Kommunerna i Plug In kommer att arbeta konkret med eleverna i skolorna. Att pröva vilka metoder och arbetssätt som fungerar för att nå ungdomarna är av avgörande betydelse – alla sätt är inte framgångsrika. Samarbete mellan skolor, socialtjänst och arbetsförmedling i kommuner och regioner är också centralt. Elever som inte alls är motiverade att fortsätta studera kan istället behöva stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Läs mer

Tillbaka

Vi vill gärna veta vad du tycker om Barnperspektivet.se!

Här kan du skriva fritt. Har du förslag på förändringar, förbättringar? Saknar du något tema? Andra synpunkter? Tyck till och hjälp oss bli bättre! Skriv i den stora textrutan!

Övrig information

Kön:

© 2010 BRIS Barnperspektivet.se